FöretagetAbout usWir über uns

INATECH Industriautomation AB.

Inatech Industriautomation AB med säte i Jönköping grundades 2011 av Magnus Ramsö. Företaget erbjuder konsulttjänster för industriautomation med både utveckling för ny utrustning och support av äldre utrustning.

Som grund ligger 20 års erfarenhet av industriautomation från framför allt träbearbetningsindustri med uppdrag inom Sverige, övriga Europa och Nordamerika. I botten ligger erfarenheter från elkonstruktion och programmering av PLC-system, kryddat med service av maskinutrustning inom el, mjukvara, mekanik, pneumatik och hydraulik. På toppen av det finns erfarenhet av systemdokumentation, projektledning och programmering av HMI/Scada-system, VB6 och VB.net.

Vi har ett brett kunnande inom automation och ett stort kontaktnät med samarbetspartners.

 

 

INATECH Industriautomation AB.

Inatech Industriautomation AB based in Jönköping was founded in 2011 by Magnus Ramsö. The company offers consulting services for industrial automation with both development of new equipment and support of older equipment.

The knowledgebase is 20 years of experience in industrial automation, particularly from the prefab house industry with assignments in Europe and North America. We have experience from electrical design and programming of PLCs, maintenance of machiney regarding electrical, software, mechanics, pneumatics and hydraulics. On top of that we have experience of systems documentation, project management and programming of HMI / SCADA systems, VB6 and VB.net.

We have a broad knowledge in automation and a large network of collaborators.

 

 

INATECH Industriautomation AB.

Inatech Industriautomation AB in Jönköping wurde im Jahr 2011 von Magnus Ramsö gegründet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Industrieautomatisierung mit Neuentwicklung und Unterstützung von älteren Systemen an.

Die Grundlage ist 20 Jahre Erfahrung von Industrieautomation, vor allem aus Fertighaus- und Abbundanlagen mit Anlagen in  Europa und Nordamerika. Wir haben Erfahrung von Elektrokonstruktion, Programmierung von SPS-Systemen, Kundendienst mit Wartung und Fehlersuche in Bereichen Mechanisch, Elektro-, Software, Pneumatisch- und Hydraulik. Wir arbeiten auch mit Systemdokumentation, Projektmanagement und Programmierung der HMI / SCADA-Systeme, VB6 und VB.net.

Wir verfügen über ein breites Wissen im Bereich  Automatisierung und sind Teil eines umfangreichen Netzwerkes von Zusammenarbeitspartnern.

 

sv_SESwedish