Website Info

 

Upphovsrätt m.m.

Innehållet i dessa Internetpresentationer är upphovsrättsligt skyddat. Nedladdning av innehållet i denna Internetpresentation får endast ske för personligt, icke kommersiellt, internt bruk. För övrigt får logotyper, grafik, text eller bilder på dessa Internetsidor endast användas efter skriftlig överenskommelse med respektive upphovsrättsinnehavare. Användning omfattar men är inte begränsat till kopiering, annat mångfaldnigande, förändring, publicering, nedladdning, vidarebefordring. Länkar som hänvisar till Inatech Industriautomation AB’s utbud får inte ge intryck av att innehållet på dessa sidor är del av en annan sidan utbud.

Burmek, Bautech och Randek är registrerade varumärken som ägs av Randek AB.

Cookies (kakor) 

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om detta. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se/cookies. Om du inte accepterar cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas.

Inatech’s hemsida använder cookies för språkhanteringen av sidorna. Kakan förfaller vi sessionens slut.