SPL160 HistoriaSPL160 HistoryDie SPL160 Geschichte

SPL 160.0
I en marknadsundersökning utförd av Burmek framgick det att det finns behov för en mindre Abbund-maskin med en lägre automationsgrad. Det var grunden till att Burmek 1992 utvecklade en helt ny kompakt maskin med en Såg-enhet och Fräs-enhet. Maskinen fick ett nytt koncept för att gripa och positionera arbetsstycket vilket gav möjlighet att producera flera arbetsstycken samtidigt. Den nya kompakta maskinen gav en hög produktionskapacitet trots sin enkla konstruktion och automatiseringsgrad. Maskinen kunde också utrustas med bearbetningsaggregat enligt kundens önskemål som t.ex. hak- och tappfräsar.

SPL 160.1
1994 uppgraderades anläggningen med en PC/PLC-styrning enligt samma princip som på den nya SPL270-4 anläggningen.

SPL 160.2
I slutet av 1994 omarbetades konstruktionen av såg-enheten och även lutningen av sågen blev axelstyrd och griparen förbättrades för högre precision. Pc-programmet förbättrades löpande med nya funktioner och bearbetningar. Bearbetningsområdet i maskinen försågs med en sluten kabin för ljudisolering men framförallt för att öka säkerhetsnivån. Även sågen förbättrades med avseende på ljudnivå och säkerhet. Nu kunde maskinen även beställs med servoaxlar för högre precision.

SPL180 / KA 180
1999 togs ett nytt styrsystem fram med en modernare PLC-styrning och ett Pc-program för 32-bitars operativsystem. Grundkonstruktionen är den samma som för SPL160.2 men nu med möjlighet att axelstyra Kerve-fräsen för automatisk justering av vinkel och djup.

SPL160_W32
2005 togs ett nytt Pc-program fram för 32-bitars OS som t.ex. WXP eller W7. Programmet erbjuds i ett uppgraderingspaket för SPL160.1 och SPL160.2 maskiner, bestående av en ny betjäningspulpet med dator, skärm, knappar och brytare.160.0 SPL
In a market survey conducted by Burmek, the need for smaller roof truss machine with a lower degree of automation was obvious. This was the reason why Burmek developed a new compact system with a saw and a milling unit in 1992. The machine was equipped with a new positioning gripper with the possibility to process several work pieces simultaneously. The design of the system allowed a high production capacity, despite its simplicity. The machining area could be equipped with units according to the customer’s request, for example extra recessing units or tenon cutters.

160.1 SPL
The machine was upgraded in 1994 with a PC-PLC control system, similar to the SPL 270-4.

160.2 SPL
In late 1994 the saw inclination was upgraded with axis controlled movement and the positioning gripper unit was reworked. The software was also upgraded with new functionality.
The machining area was enclosed with a capsulation reducing the noise from the machining units but also raising the operator safety standard. The saw unit was also improved regarding operator safety.
The gripper unit could also be ordered with a servo controlled axis for a higher level of accuracy.

SPL180 / KA 180
In 1999 a new control system with a modern PLC and a PC program for 32-bit-operating system was developed. The basic construction is the same as for the SPL 160.2, but improved with a higher degree of automation and fully axis controlled Milling unit.

SPL160_W32
In 2005, a new PC-program was developed for 32-bit OS like Windows XP or W7. It is offered in a package to upgrade SPL160.1 SPL160.2 and machines. The package consists of a new control desk with computer, screen, buttons and switches.SPL 160.0
Nachdem eine Marktuntersuchung von BURMEK durchgeführt wurde, konnte man den Bedarf einer kleineren Abbund-Anlage, mit einem niedrigeren Automatisierungsgrad, ersehen. Dies war der Grund, warum BURMEK bereits 1992 eine solche Anlage entwickelte. Eine ganz neue Kompakt-Anlage wurde entwickelt mit Säge- und Fräseinheit. Die Anlage erhielt ein neues Positionierungssystem mit Greifeinheit, welche die Möglichkeit ergab, mehrere Arbeitsstücke gleichzeitig zu bearbeiten. Die Konstruktion der Anlage ermöglichte eine hohe Produktionskapazität, trotz Ihrer Einfachheit. Die Anlage kann mit den Bearbeitungs-Aggregaten, laut Wunsch des Kunden, ausgerüstet werden, sowie mit einem Fräsaggregat für die Überblattung und Zapfenbearbeitung.

SPL 160.1
Die Anlage wird 1994 mit einer PC-PLC-Steuerung, wie Anlage 270-4, versehen.

SPL 160.2
Ende 1994 wurde die Konstruktion der Sägeeinheit mit einer achsengesteuerten Sägeneigung und einem besseren System für die Positionierung des Arbeitsstückes erweitert. Das PC-Programm wurde laufend verbessert und mit neuen Funktionen und Bearbeitungen erweitert. Die gesamte Bearbeitungszone wurde mit einer geräuschisolierten Kabine versehen und die Sägeeinheit wurde verbessert. Die Anlage kann auch mit servogesteuerten Achsen, für eine genauere Präzision, bestellt werden.

SPL180 / KA 180
1999 wurde ein neues Steuersystem mit einer modernen PLC-Steuerung und PC-Programme für das 32-Byte Operativ-System entwickelt. Die Grundkonstruktion ist gleich wie bei der SPL 160.2 Anlage, jedoch mit einem höheren Automatisierungsgrad und komplett gesteuerter Kervenfräse.

SPL160_W32
In 2005 wurde ein neues PC-Programme für 32-bit OS wie Windows XP oder W7 entwickelt. Es wird in ein Umrüstungspaket für die SPL160.1 und SPL160.2 Anlagen angeboten. Das Paket besteht aus einem neuen Bedienungspult mit Computer, Bildschirm, Tasten und Schalter.

en_GBEnglish