Tjänster

 

 Service, support och programmering.

Inatech erbjuder konsulttjänster för programmering av operatörsgränssnitt och styrsystem samt support och service av maskiner.

  • Service av maskinutrustning inom mekanik, pneumatik, el och mjukvara.
  • Telefonsupport och distansuppkoppling mot maskinutrustning för akut felsökning.
  • Programmering av PLC-system och operatörspaneler.
  • Programmering i Visual Studio 6 och Visual Studio .net.
  • Systemdokumentation som t.ex. funktionsbeskrivningar och manualer.