SPL160 Historia

 

SPL 160.0
I en marknadsundersökning utförd av Burmek framgick det att det finns behov för en mindre Abbund-maskin med en lägre automationsgrad. Det var grunden till att Burmek 1992 utvecklade en helt ny kompakt maskin med en Såg-enhet och Fräs-enhet. Maskinen fick ett nytt koncept för att gripa och positionera arbetsstycket vilket gav möjlighet att producera flera arbetsstycken samtidigt. Den nya kompakta maskinen gav en hög produktionskapacitet trots sin enkla konstruktion och automatiseringsgrad. Maskinen kunde också utrustas med bearbetningsaggregat enligt kundens önskemål som t.ex. hak- och tappfräsar.

SPL 160.1
1994 uppgraderades anläggningen med en PC/PLC-styrning enligt samma princip som på den nya SPL270-4 anläggningen.

SPL 160.2
I slutet av 1994 omarbetades konstruktionen av såg-enheten och även lutningen av sågen blev axelstyrd och griparen förbättrades för högre precision. Pc-programmet förbättrades löpande med nya funktioner och bearbetningar. Bearbetningsområdet i maskinen försågs med en sluten kabin för ljudisolering men framförallt för att öka säkerhetsnivån. Även sågen förbättrades med avseende på ljudnivå och säkerhet. Nu kunde maskinen även beställs med servoaxlar för högre precision.

SPL180 / KA 180
1999 togs ett nytt styrsystem fram med en modernare PLC-styrning och ett Pc-program för 32-bitars operativsystem. Grundkonstruktionen är den samma som för SPL160.2 men nu med möjlighet att axelstyra Kerve-fräsen för automatisk justering av vinkel och djup.

SPL160_W32
2005 togs ett nytt Pc-program fram för 32-bitars OS som t.ex. WXP eller W7. Programmet erbjuds i ett uppgraderingspaket för SPL160.1 och SPL160.2 maskiner, bestående av en ny betjäningspulpet med dator, skärm, knappar och brytare.